Tuesday, March 12, 2013

Các Killmark CF 1121 được tuyển chọn nhiều nhất tại killmark-cf2013.blogspot.com

Hướng Dẫn Chung: Muốn Download thì xem Killmark bằng nút Hiện dưới tên Killmark và Dowload là OK

Cách cài đặt: Copy & Paste tất cả file .TGA vào thư mục DotKich\rez\UI\Mark (tùy theo nơi cài CF của mỗi người). Khi có thông báo click "Yes To All".

MARK BLUE


MARK REDKillmark Clowns
Killmark Yellow BirdsKillmark Red SkullKillmark Brown Sugar


Killmark Red Gold


Killmark Blue Clay


Killmark Flaming SkullNo comments:

Post a Comment